MFFI Generalforsamling 2023

20. januar 2023

Middelfart Firma og Familie Idræt afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19.00 i klubhuset Færøvej 63, dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.