Bowling

Kim Madsen
Bowlingformand

Sted

Lillebælt Bowling
Færøvej 67
5500 Middelfart

BOWLING under en eller anden form må anses for at være et af menneskets ældste fritidsbeskæftigelser. I en egyptisk barnegrav fra 5.200 år f.Kr. Har man fundet genstande, der kan bruges i et spil, som har visse fællestræk med nutidens bowling - Og her gik vi og troede, at det var et ganske nymodens spil !

Nu viser det sig altså at være et ældgammelt spil, og så er det interessant at konstatere, at dets nuværende popularitet har været meget stærkt stigende de senere år, og man skønner da også, at mere end 80 millioner i verden spiller Bowling i dag.

Hvem kan deltage?
Alle som kan stille med et hold på 3 spiller kan deltage, men kontakt os aligevel så vi kan hjælpe med at finde en manglende medspiller til holdet.

Lidt om hvordan vi spiller
Vi spiller turnering hver anden tirsdag fra kl. 19.00 – 20.00. Der må gerne stilles med flere hold, gerne både mænd og kvinder, der er 3 spillere pr. hold, men tilmeld hellere 4 – 5 spillere, så i altid kan stille hold. Vi lægger meget stor vægt på jævnbyrdighed, hvorfor vi spiller med handicap. Handicappet pr. serie beregnes således (210 – dit snit * 75 %. Eksempel:” Du har et snit på 110” : (210 – 110 = 100 *75 % = 75; så dit handicap pr. serie er altså 75

Præmier
Vi spiller i 10 holds puljer og der er præmie til nr. 1, 2 og 3

HUSK ! Der må kun spilles i specielle bowling sko, som kan lejes i Bowlingcentret

Tidspunkt:

Der spilles hver anden tirsdag kl. 19.00 - 20.00

Pris:

Pris pr. hold kr. 2 x 1400,- som opkræves ved opstart og lige efter nytår