MFFI Generalforsamling 2024

19. januar 2024

Middelfart Firma og Familie Idræt afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. februar kl. 19.00 i klubhuset Færøvej 63, dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.